Déan Cúrsa Linn

Tuigeann mic léinn OÉ Gaillimh go bhfuil siad ag tabhairt faoi chúrsa atá spreagúil agus ábhartha nuair a dhéanann siad staidéar ar chúrsa le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Leagtar an-bhéim ar shaineolas praitic-bhunaithe chomh maith le bunús maith teoiriciúil inár gcúrsaí, rud a chinntíonn go bhfuil céimithe ardoilte don mhargadh fostaíochta.

Taispeántas Joe Éinniú

Luaitear Seosamh Ó hÉanaí ar dhuine de na hamhránaithe sean-nóis ab fhearr dá raibh riamh ann. Fáisceadh Seosamh as an traidisiún amhránaíochta sean-nóis ba shaibhre ar chlár na cruinne san Aird Thoir i gCarna, agus ba óna mhuintir féin a shealbhaigh sé na hamhráin. Dar ndóigh tá traidisiún an tsean-nóis an-láidir sa gceantar i gcónaí.

Bronnadh cóip de chartlann Joe Éinniú ar Ionad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Carna ar mhaithe le fáil a bheith ag an bpobal ar shaothar Sheosaimh. Rinneadh digitiú agus caomhnú ar an ábhar sin agus cuireadh i láthair an phobail arís é i dtaispeántas ar líne, Cartlann Joe Éinniú, atá ar fáil ag www.joeheaney.org.

Tugann an taispeántas seo, atá mar cuid d’Fhéile Joe Éinniú, léargas dúinn ar an bhfear, ar an gceantar ónár fáisceadh é, ar a chuid amhrán, ar a chuid scéalaíochta agus ar a chuid seanchais. Tá súil againn go spreagfar an pobal le fiosrú níos doimhne a dhéanamh ar shaothar Joe Éinniú, agus ar cheol traidisiúnta an phobail freisin.

Beidh an taispeántas le feiceáil in Áras na hOllscoile, Ionad an Acadaimh, Carna ón Aoine, 4 Bealtaine, 2018.

Focal ó Phríomhfheidhmeannach an Acadaimh

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge: Timpeallacht bhisiúil ardléinn, préamhaithe sa teanga agus sa dúchas.

 

Is é misean an Acadaimh pobal teanga agus léinn a chur chun cinn trí ollscolaíocht Ghaeilge den chéad scoth a chur ar fáil. Tá teacht anseo ar eolas faoi na cláir léinn a bhíonn á dtairiscint againn chomh maith le léargas ar thionscadail reatha taighde. Tá gach a ndéanann muid san Acadamh préamhaithe i dteanga agus dúchas na Gaeilge agus déantar saothrú ar leith ar réimsí léinn a imríonn tionchar tairbheach ar an bpobal teanga.

Dlúth-thréithe de chláir léinn uile an Acadaimh ná teagasc atá bunaithe ar thaighde, an machnamh criticiúil, scileanna anailíse, feasacht chultúrtha agus ardoiliúint teanga. Más mian leat cúrsa a dhéanamh linn cinnteoidh foireann teagaisc agus tacaíochta na gclár léinn go mbeidh scotheispéireas foghlama agat, i gceann ar bith de na hIonaid Ollscoile atá againn ar champas na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Carna nó ar an gCeathrú Rua.


Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach