Dianchúrsaí Gaeilge do Dhaoine Fásta 2018

Dátaí 

Cúrsaí Seachtaine - Táille Theagaisc €260 ( iarratas ar líne)

Bunrang: 
Cúrsa A 30/4/2018 - 4/5/2018

Meánrang & Ardrang: 
Cúrsa B 25/6/2018 - 29/6/2018 
Cúrsa C 2/7/2018 - 6/7/2018 
Cúrsa D 30/7/2018 - 3/8/2018 
Cúrsa E 13/8/2018 - 17/8/2018 

Cúrsa Coicíse - Táille Theagaisc €420 (iarratas ar líne)

Meánrang & Ardrang: 
Cúrsa F 25/6/2018 - 6/7/2018

Tá gach eolas faoi na cúrsaí seo ar fáil anseo

Tá an bróisiúr ar fáil ar i bhfoirm PDF anseo.


 Dianchúrsaí Eile

Cúrsa sa Saibhreas Teanga

Deireadh Seachtaine Gaeltachta