Gach Máirt

Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 pm. Is féidir éisteacht leis ar an nasc seo
Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/
 
 

Déardaoin, 6 Bealtaine 2021
Foilseofar an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar líne ag 1:00 i.n. Déardaoin, an 6ú Bealtaine. Mar gheall ar na srianta sláinte atá i bhfeidhm sa tír ní bheidh seoladh fisiciúil ar siúl ach beidh an iris féin ar fáil ar líne ag an am seo, chomh maith le físéan ina gcuirfidh an fhoireann eagarthóireachta an iris i láthair.

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Foilseofar ann freisin léirmheasanna ar nuafhoilseacháin a bhaineann leis na réimsí léinn thuas.

Faigheann An Reiviú maoiniú bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

 

 

GAIRM AR PHÁIPÉIR: SAOTHAR BHREANDÁIN UÍ EITHIR

SEIMINEÁR FÍORÚIL LAE 
Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht, i gcomhar le OÉ Gaillimh, athchuairt chriticiúil a thabhairt ar shaothar Bhreandáin Uí Eithir (1930-1990) ag seimineár fíorúil lae Dé hAoine, an 24 Meán Fómhair 2021.

Eagrófar roinnt seisiún léachtaí agus painéal plé ag seimineár gréasáin ar an 24 Meán Fómhair. Cuirfear fáilte roimh thairiscintí páipéir (20-25 nóiméad) ar théamaí agus ábhair a bhaineann le gné ar bith de shaothar Bhreandáin Uí Eithir. Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht cnuasach aistí a fhoilsiú bunaithe ar imeachtaí an tseimineáir. Is féidir teidealachoimre ghairid (150 focal) agus sonraí teagmhála a sheoladh chugainn roimh an 1 Meitheamh 2021.

Tuilleadh eolais anseo nó seol rphost chuig:
Mícheál Ó Conghaile: moccic22@outlook.com
Dónall Ó Braonáin: donall.obraonain@oegaillimh.ie

Gairm ar Pháipéir: Saothar Bhreandáin Uí Eithir - i bhfoirm PDF