Fógra Poist

Fáiltítear roimh iarratais ar cheapachán mar Feidhmeannach Teanga, Grád 5 in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Aonad na Gaeilge Feidhmí, Conradh Téarma Seasta (Saoire máitheachais) in OÉ Gaillimh. Chun tuilleadh eolais agus Foirm Iarratais a fháil féach ar an láithreán gréasáin: http://www.nuigalway.ie/about-us/jobs/. Ba cheart iarratais a dhéanamh ar líne. Ní mór iarratais a bheith faighte faoi 17:00 (am na hÉireann), an 11 Márta 2021.  Ní dhéanfar iarratais a fhaightear tar éis an spriocdháta a mheas.

Le haghaidh fiosruithe neamhfhoirmiúla, déan teagmháil le Dorothy Ní Uigín ar ríomhphost dorothy.niuigin@oegaillimh.ie, nó +353 (0) 91 49 3493

1 - 4 Márta 2021

Iriseoirí an lae amárach - cúrsa seachtaine in iriseoireacht do scoláirí Idirbhliana á reáchtáil ag OÉ Gaillimh

Gach Máirt
Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 pm. Is féidir éisteacht leis ar an nasc seo
Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/
 
 

29 Márta - 09 Aibreán 2021
Tréimhsí Foghlama Gaeltachta 1 & 2 – an t-eolas ar fad le fáil anseo.

Dé hAoine, 16 Aibreán 2021
Léacht um Lón, Earrach 2021 - Ár Ré Dhearóil - Géarchéimeanna Eacnamaíochta ó Phaindéim 1918 go Paindéim COVID 19.
An tOllamh Cormac Ó Gráda, Eacnamaíocht, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Cláraigh anseo.

Léachtaí um Lón Earrach 2021 - i bhfoirm PDF