An bhfuil Gaeilge líofa agat? Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chruinneas scríofa sa teanga?

Ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge don Fhoireann 2018-2019

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna i gcruinnscríobh na Gaeilge d’fhoireann na hOllscoile a bhfuil scileanna maithe Gaeilge acu cheana féin.

Clárú: Ar líne roimh Dé Céadaoin 19 Meán Fómhair 2018
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 24 Meán Fómhair 2018
Ionad: Áras na Gaeilge

Foirm Iarratais: Tá foirm iarratais ar líne ar fáil anseo.

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Tuilleadh eolais:
Peigí Ní Oibicín,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Áras na Gaeilge.
091- 493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie