Dianchúrsaí Gaeilge 2020 - Foirm Iarratais

Intensive Irish Courses 2020 - Application Form 

* Eolas riachtanach / Required information
*Sloinne (Surname):
*Ainm (Name):
*Seoladh (Address):
*Fón (Phone):
*Ríomhphost (Email):
*Náisiúntacht (Nationality):
Slí Bheatha (Occupation):
*Inscne (Gender):
*Aoisghrúpa (Age group):

*Cén cúrsa atá uait:
(Please select your course):

Cúrsaí Seachtaine
Bunrang: 06/07/2020 - 10/07/2020
Cúrsa A: 22/06/2020 - 26/06/2020
Cúrsa B: 29/06/2020 - 03/07/2020
Cúrsa C: 03/08/2020 - 07/08/2020
Cúrsa D: 10/08/2020 - 14/08/2020

Cúrsa Coicíse
Cúrsa E: 22/06/2020 - 03/07/2020
*Roghnaigh an cineál lóistín ar mhaith leat:
Please specify your accommodation preference:
*An bhfuil riachtanais speisialta bia agat?
Do you have any special dietary requirements?:
*An mbeidh gluaisteán agat?
Will you have your own transport?
*Léirigh d'eolas ar an nGaeilge ach tic a chur sna boscaí cuí / Tick the appropriate boxes to describe your knowledge of Irish.

Beagán / A Little
Réasúnta / Reasonable Go maith / Good 
An-mhaith / Very good
Tuiscint / Understanding
Léitheoireacht / Reading
Labhairt / Speaking
Scríobh / Writing
Céard ba mhaith leat a fheiceáil ar chlár an chúrsa? / What would you like to see on the course programme?


*Céard iad na himeachtaí tráthnóna is mó a mbeadh spéis agat iontu? (Liostaigh 1 – 8) / Which evening activities would you most enjoy? (List 1 - 8)
Damhsa seiteanna, céilí /set dancing, céilí dancing:
Oícheanta cultúir / Culture evenings:
Tráth na gCeisteanna Boird / Table Quiz:
Tóraíocht Taisce / Treasure Trails:
Siúlóidí dúlra / Nature Walks:
Turais oidhreachta / Heritage tours:
Drumadóireacht / Drumming:
Ceardlanna drámaíochta, ealaíne agus ceardaíochta / Workshops in theatre, art and crafts:
Aon mholadh eile? / Other suggestions:


*Cár chuala tú faoinár gcúrsaí? / Where did you hear about our courses? Fógra Raidió
Fógra Nuachtáin
Focal Béil
Suíomh Idirlín
Eile
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le do thoil / If you chose "Eile", tell us where:
 

Glaoigh ar 091-494600 le d'éarlais €200 a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair / Call 091-494600 to pay your €200 deposit by credit card or by debit card

Cosaint Sonraí
Ní úsáidfear do chuid sonraí pearsanta ach amháin chun críche an chúrsa seo ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais. Roinnfear na sonraí cuí le do Bhean a Tí ach ní roinnfear do chuid sonraí le haon eagraíocht eile.