Tástáil Shíciméadrach i gComórtais EPSO – Ábhar Tacaíochta

Tá an tAonad Aistriúcháin agus Ateangaireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag ullmhú ábhair a bheidh ina chabhair dóibh siúd atá le tabhairt faoi chomórtas earcaíochta de chuid EPSO sna blianta seo romhainn agus arb í an Ghaeilge an chéad teanga acu sa chomórtas earcaíochta.

Tá an t-ábhar seo bunaithe ar THE ULTIMATE EU TEST BOOK – Administrators 2020 arna fhoilsiú ag John Harper Publishing. Féach www.eu-testbook.com le tuilleadh faisnéise a fháil faoin saothar sin agus saothair ghaolmhara.

Foilseofar leagan Gaeilge de na caibidlí ón saothar de réir a chéile sa tréimhse go deireadh mhí an Mhárta 2022. Tá an tionscadal seo ar bun againn i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán.

Caibidil 3 - Tástálacha Réasúnaíochta Briathartha, Uimhriúla agus Teibí
Intreoir
Ó bunaíodh é, tá EPSO tar éis tástálacha réasúnaíochta briathartha agus réasúnaíochta uimhriúla a úsáid i gcéim réamhroghnaithe nó iontrála na gcomórtas oscailte (cé go mbíonn siad ag teastáil sa chéim mheasúnaithe i gcás roinnt próifílí speisialtóra). Cé nach dteastaíonn eolas sainiúil i dtástálacha dá leithéid, bíonn scáth ar iarrthóirí go leor rompu – agus ar chúis mhaith. Ó 2010 i leith, áiríodh “an tástáil réasúnaíochta teibí”, mar a thugtar uirthi, mar chuid de chéim réamhroghnaithe na gcomórtas.

Caibidil 6 An Beart a dhéanamh i dTástálacha Réasúnaíochta Uimhriúla
Intreoir
Deirtear go minic nach mbaineann an deacracht atá le tástálacha réasúnaíochta uimhriúla a dhéanamh le teacht ar an bhfreagra ar an gceist ach lena ndéanamh taobh istigh den tréimhse theoranta atá ar fáil.