Tionscadal é Fios Físe atá bunaithe ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh mar thoradh ar phróiseas comhairliúcháin le TG4. Bunaíodh an tionscadal le tomhais a dhéanamh ar an tóir agus ar an éileamh atá ag Pobal Labhartha na Gaeilge ar TG4.

Faigheann TG4 staidrimh féachana seachtainiúla ó TAM Ireland Nielsen. Baineann na staidrimh sin le pobal féachana an Chainéil in Éirinn trí chéile. Tá sé mar aidhm ar leith leis an togra seo faisnéis agus tuairimí a bhailiú maidir le pátrúin féachana phobal labhartha na Gaeilge ar fud Oileán na hÉireann.
Tá an Painéal oscailte do phobal labhartha na Gaeilge ó cheann ceann na tíre mar sin. Tógfaidh comhdhéanamh an Phainéil scaipeadh thíreolaíoch, próifíl déimeagrafach agus inniúlacht teanga san áireamh.

Lógó Fios Físe