Comhairliúchán Poiblí

Tá deireadh tagtha leis an suirbhé seo anois. Tá muid thar a bheith buíoch daoibh ar fad a ghlac páirt sa suirbhé seo. 

Cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a soláthar nuachta?

 Lógó OÉG beag

Tá dearcthaí agus tuairimí phobal na Gaeilge faoi na foinsí nuachta agus cúrsaí reatha á mheas i dtionscadal taighde atá á dhéanamh ag TG4, le hAonad Léann na Cumarsáide, san Acadamh in OÉ Gaillimh, i gcomhar le Fios Físe, agus le comhairle ón áisíneacht taighde Red C.

Is chuige sin an suirbhé seo. Tá eolas de dhíth ar cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a gcuid nuachta, i measc ceisteanna eile. Cuirfear tuairisc faoin taighde ar fáil do TG4 agus d’Údarás Craolacháin na hÉireann agus beidh sé ar fáil freisin ar shuíomh TG4.

Is suirbhé anaithnid é seo. Úsáidfear aon eolas a bhailítear chun críche an taighde seo amháin.