Foirm Iarratais - Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2019-2020

  * Eolas riachtanach
*Sloinne (Surname):
*Céadainm (First name):
Rannóg (Department):
*Uimhir Foirne (Staff Id.):
Seoladh (Address):
Folíne (Extension)
Fón Póca (Mobile):
*R-phost (E-mail address):
 

Caithfidh tú an Triail Socrúcháin Teanga a dhéanamh tar éis duit an fhoirm seo a sheoladh. Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici. Ceisteanna ilroghnacha atá sa triail seo agus moltar 22 nóiméad don triail. Moltar an Triail a dhéanamh sular gcláraíonn tú do na Ranganna Gaeilge.

After submitting this form, you must complete a Language Placement Test. This is a test designed to indicate which level will best suit your language needs by testing your language level. The questions are multiple-choice and the suggested time for the test is 22 minutes. It is advisable to do the test before you register for the Irish Classes.