Forléargas ar an gCúrsa

Reáchtálfar an cúrsa seo i nGaoth Dobhair.

Is é an aidhm atá leis an gcúrsa seo eolas tosaigh a thabhairt do mhic léinn ar na scileanna is tábhachtaí is gá a bheith ag duine a bhíonn ag aistriú idir an Béarla agus an Ghaeilge agus oiliúint bhunúsach a thabhairt dóibh sna scileanna sin.

Tá an cúrsa feiliúnach do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge agus Béarla acu, idir labhairt agus scríobh na dteangacha sin, agus ar mhaith leo díriú ar an aistriúchán mar shlí bheatha nó scileanna áirithe aistriúcháin a úsáid ina saol oibre.

Ba bhuntáiste d'iarrthóirí an Ghaeilge a bheith in úsáid acu ina ngairm bheatha. Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain é seo agus beidh sé ar siúl oíche amháin in aghaidh na seachtaine.

Iarratais agus roghnúchán

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Níl céim ag teastáil le háit a fháil ar an gclár. Is gá go mbeadh Ardteistiméireacht, mar aon le Grád B sa Ghaeilge i scrúdú ardleibhéil na hArdteistiméireachta, nó a chothrom sin ag iarrthóirí.

Cuir eolas ábhartha maidir le fostaíocht nó cáilíochtaí oideachais ar leathanach breise in éineacht leis an bhfoirm iarratais.


Riachtanais bhreise

Ba bhuntáiste d'iarrthóirí an Ghaeilge a bheith in úsáid acu ina ngairm bheatha. Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain é seo agus beidh sé ar siúl oíche amháin in aghaidh na seachtaine.
Fad an chúrsa

Dhá bhliain, páirtaimseartha.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

15

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Bliain 1:
• Gramadach agus litriú na Gaeilge 1
• Uirlisí agus Teicneolaíocht an Aistriúcháin
• An tAistriúchán Ríomhchuidithe


Bliain 2:
• Gramadach agus litriú na Gaeilge 2
• Scileanna agus Dúshláin an Aistritheora
• Aistriúchán Téacsanna agus Cáipéisí

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Is réimse fáis é réimse an aistriúcháin Ghaeilge agus is cosúil go leanfaidh an fás sin de thoradh Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh. Baineann an-fhéidearthacht leis an aistriúchán mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo a bheith ag obair sa bhaile agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990 sa bhliain

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Micheál Ó Domhnaill,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Gaoth Dobhair,
Doirí Beaga,
Leitir Ceannain,
Co. Dhún na nGall.

T: +353 91 494662
R: modomhnaill@oegaillimh.ie

Chun iarratas a dhéanamh ar áit ar an gcúrsa comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Íoslódálacha

 • Dianchúrsaí 2020

  Dianchúrsaí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (417 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (925 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (1.2 MB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (1 MB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (583 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (1 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (1.1 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (3 MB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)