Forléargas ar an gCúrsa

Tairgeann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge leagan sainiúil Dlí den Dioplóma sa Ghaeilge, C1.  Freastalaíonn sé seo ar mhic léinn agus ar chleachtóirí dlí ar mhaith leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga.  I bhfianaise na n-athruithe sa Dlí a bhfuil baint acu leis an nGaeilge agus atá tarlaithe le blianta beaga anuas i.e. Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) agus an Stádas Oifigiúil Oibre a bronnadh ar an nGaeilge san Aontas Eorpach (2007), is an-deis atá sa Dioplóma seo do dhaoine ar mhaith leo an dlí a chleachtadh trí mheán na Gaeilge.

 

 

Iarratais agus roghnúchán

Foirm Iarratais & An Triail Socrúcháin Teanga

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

 • Caithfidh tú an Triail Socrúcháin Teanga a dhéanamh tar éis duit an fhoirm seo líonadh.
 • Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici.
 • Beidh deis agat é a dhéanamh díreach tar éis duit an fhoirm seo a chur ar aghaidh.
 • Ní ghlacfar le d'iarratas go dtí go bhfuil an Triail Socrúcháin Teanga déanta agat.
 • Cuideoidh an Triail seo linn tú a chur sa rang cuí.
 

Eolas faoi na teagascóirí

 

 

Riachtanais agus measúnú

 

 

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil leibhéal pas bainte amach acu i scrúdú ardleibhéal Gaeilge na hArdteistiméireachta agus a bhaineann amach caighdeán sásúil sa Triail Socrúcháin Teanga. Is ag Stiúrthóir an chúrsa, atá ceaptha ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, atá an cead glacadh le hiarrthóirí nó diúltú dóibh. Ní mór do gach iarrthóir Triail Socrúcháin Teanga a sheasamh.

 

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2019

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

 


 

Leibhéal NFQ

7

Modh staidéir

Seomra Ranga


 

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Tá cúig mhodúl sa Dioplóma seo. Ní mór do gach mac léinn pas a fháil i ngach modúl chun an Dioplóma a bhaint amach.

Seo a leanas na modúil:
•    Ceart na Gaeilge (Bliain 1 agus 2).
•    Straitéisí Comhrá (Bliain 1).
•    Saíocht na Gaeilge agus na Gaeltachta (Bliain 2).  

 

 

 

Breisoideachas

 

 

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

I bhfianaise na n-athruithe sa Dlí a bhfuil baint acu leis an nGaeilge agus atá tarlaithe le blianta beaga anuas i.e. Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003) agus an Stádas Oifigiúil Oibre a bronnadh ar an nGaeilge san Aontas Eorpach (2007), is an-deis atá sa Dioplóma seo do dhaoine ar mhaith leo an dlí a chleachtadh trí mheán na Gaeilge.

 

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

 

 

Torthaí foghlama

 

 

Socrúchán oibre

 

 

Staidéar thar lear

 

 

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

 

 

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

€990

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Táille alumni
€660

Táille do na mic léinn lánaimseartha
€200

Seol ríomhphost chuig caitriona.leather@oegaillimh.ie chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí an chúrsa.

 

Tuilleadh eolais

Patricia Seoighe,
Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,
Gaillimh.

Ríomhphost: andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie

 

Íoslódálacha

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (3.2 MB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (761 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (2.4 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (601 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (4.4 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (544 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (430 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (2.2 MB)

 • Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

  Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga PDF (3.6 MB)

 • International Students

  International Students PDF (512 KB)

 • Ranganna Foirne

  Ranganna Foirne PDF (784 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)