Forléargas ar an gCúrsa

Reáchtálfar an cúrsa seo i nGaoth Dobhair.

Tá borradh ollmhór tagtha ar chúrsaí ilmheán agus ar na meáin shóisialta i ré seo na nuatheicneolaíochta.  Is beag comhlacht nó eagraíocht phobail/stáit nach bhfuil ag baint leas as uirlisí ilmheán le poiblíocht a thabhairt dá gcuid seirbhísí nó chun cumarsáid a dhéanamh le páirtithe leasmhara.  Chuige sin, beidh sé mar aidhm ag an gcúrsa seo oiliúint a chur ar fáil do mhic léinn i ngnéithe éagsúla a bhaineann le hábhar ilmheán a chruthú agus a chur ar líne.  Beidh céimithe an chláir seo in ann feachtais a dhearadh, a phleanáil agus a sheachadadh ag úsáid na meán sóisialta.  Cuirfear béim ar leith ar na scileanna praiticiúla atá riachtanach le hábhar ilmheán a chruthú agus a sheachadadh go héifeachtach.

Iarratais agus roghnúchán

Is féidir iarratas a dhéanamh ar áit ar an gcúrsa trí chliceáil ar an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Eolas faoi na teagascóirí

Riachtanais agus measúnú

Scrúduithe deireadh seimeastair, mar aon le measúnú leanúnach.

Sonraí an chúrsa

Riachtanais iontrála

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge agus Béarla ar a dtoil acu. Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthaineach acadúil agus Gaeilge acu chun tabhairt faoin gcúrsa. Beidh agallamh agus / nó scrúdú le déanamh ag iarrthóirí mar chuid den phróiseas iontrála. Bheadh sé ina bhuntáiste taithí ar ghnáthphacáistí ríomhaireachta, mar Microsoft Office, a bheith ag iarrthóirí.

Riachtanais bhreise

Fad an chúrsa

Reáchtálfar an cúrsa ar bhonn páirtaimseartha thar dhá bhliain.

Dáta tosaithe

Meán Fómhair 2018

Gráid A-leibhéil ()

Líon na mac léinn

20

Spriocdháta

Leibhéal NFQ

Modh staidéir

Meáchan ECTS

30

Dámhachtain

Cód CAO

Cód

Imlíne an chúrsa

Aidhmeanna agus Cuspóirí
Ar chríoch an chúrsa, beidh ar chumas an mhic léinn:    

 1. Tionscadal ilmheán a dhearadh agus a chur i gcrích;
 2. Píosa físe a réamhléiriú, a léiriú agus a iarléiriú;
 3. Suíomh gréasáin a dhearadh agus a chur ar líne;
 4. Feachtais a fhorbairt ag úsáid na meán sóisialta.

Bliain  1

 • Cruthú Ábhair
 • Bunscileanna Físe
 • Seachadadh Ábhair  

Bliain  2

 • Bainistíocht agus Forbairt ar Thionscadal Ilmheán
 • Scileanna Físe

Cén fáth a roghnófá an cúrsa seo?

Deiseanna fostaíochta

Sá lá atá inniu ann, tá chuile chomhlacht príobháideach, eagraíocht phobail agus stáit ag baint úsáid as na meáin shóisialta chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh. Rachadh sé chun tairbhe do gach aon chomhlacht nó eagraíocht fostaí a bheith acu a bheadh i gcumas feachtas ar na meáin dhigiteacha a cheapadh agus a chur i gcrích. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn mic léinn chumarsáide de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge tá: RTÉ, RTÉ Raidió na Gaeltachta, TG4, BBC Thuaisceart Éireann, BBC Londain, Eo Teilifís, Telegael, TV3, Nemeton agus Abú Media.

Cé dó a fheileann an cúrsa seo?

Torthaí foghlama

Socrúchán oibre

Staidéar thar lear

Eagraíochtaí gaolmhara mac léinn

Táillí an chúrsa

Táillí: AE

Táillí: Teagasc

Táillí: Tobhach na mac léinn

Táillí: Neamh AE

Tuilleadh eolais

Séamus Ó Briain
Ionad an Acadaimh (Gaoth Dobhair)
Doirí Beaga
Co. Dhún na nGall
T: +353 91 494657
R: gaothdobhair@oegaillimh.ie

Is féidir iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm iarratais ar líne anseo.

Íoslódálacha

 • Dianchúrsaí 2020

  Dianchúrsaí 2020 PDF (1.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (417 KB)

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (925 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin)

  MA / Dioplóma Iarchéime (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) PDF (1.2 MB)

 • Ábhair Oidí 2020

  Ábhair Oidí 2020 PDF (1.2 MB)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

  Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach PDF (1 MB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (583 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (1 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (1.1 MB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (3 MB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)