Tréimhse Foghlama Gaeltachta 2 (Hibernia 2019)

Déan Iarratas

Ionad Ghaoth Dobhair: 29 Meitheamh - 13 Iúil 2019

Ionad An Cheathrú Rua: 28 Meitheamh - 12 Iúil 2019

Ionad Charna: 27 Meitheamh - 11 Iúil 2019

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta

Cé muid féin?

Is Acadamh lán-Ghaeilge muid atá ag feidhmiú faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus freagracht orainn cúrsaí Gaeilge agus cláir léinn trí Ghaeilge a fhorbairt agus a sholáthar. 

Cá bhfuilimid lonnaithe?

Tá sé d’ádh orainn go bhfuil ár nIonaid Ghaeltachta lonnaithe sna ceantair is láidre Gaeilge sa tír. Táimid i lár shráidbhaile na Ceathrún Rua, i gcroílár Iorras Aithneach i gCarna agus ar an Screabán i nGaoth Dobhair. Tá scoth na n-áiseanna teagaisc sna hIonaid, seomraí ranga ilchuspóireacha le WiFi, seomraí staidéir, cláir bhána idirghníomhacha, ríomhlanna nua-aimseartha, leabharlann, seomraí iarléirithe teilifíse agus eagarthóireachta.
Tréimhse Foghlama Ábhar Oidí

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?

Tá an cúrsa seo dírithe ar ábhar oidí atá ag freastal ar chúrsa éigeantach Gaeltachta chun coinníollacha a n-oiliúna mar mhúinteoirí bunscoile a chomhlíonadh.

 Siollabas an Chúrsa

Siollabas don Dara Tréimhse Foghlama Gaeltachta.
Lámhleabhar Gaeilge / Béarla

Torthaí Foghlama
 • Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Tuiscint a chothú iontu ar Cheart na Gaeilge.
 • Oiliúint phraiticiúil a thabhairt dóibh i gcruthú acmhainní teagaisc a bheadh oiriúnach don seomra ranga bunscoile.
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
 • Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr
Modúil an chúrsa
 • Ceartúsáid na Gaeilge idir Labhairt & Scríobh
 • An Ghaeilge ar líne
 • Gaeilge na Gaeltachta
 • An Fillteán Foghlama
 • Ceardlanna drámaíochta, ealaíne, ceardaíochta, damhsa,
  spóirt, eolaíochta, ceoil
 • Acmhainní Cruthaitheacha do mhúineadh na Gaeilge
Imeachtaí seach-churaclaim
 • Siúlóidí dúlra agus tóraíochtaí taisce & oidhreachta
 • Seisiúin scéalaíochta, scoraíochta, amhránaíochta, cheoil
 • Céilithe, drumadóireacht
 • Tráth na gCeisteanna Boird
Táillí Teagaisc agus Lóistín
€750* SUSI (Gaeilge / Béarla)

* Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.
Modh Íocaíochta
Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór éarlais €200 a íoc roimh Dé Máirt, 26 Márta 2019. Is féidir an éarlais a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair (Visa/Mastercard/Debit) ach glaoch orainn ag 091 494600 nó 091 494612 le sonraí do chárta. Beidh fuílleach na táille (€550.00) le híoc roimh Dé Máirt, 30 Aibreán 2019.
Tuilleadh eolais
An Rúnaí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
 


T: +353 91 494612
R: cursaigaeilge@oegaillimh.ie
Tá foirm iarratais ar líne ar fáil anseo.

Íoslódálacha

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (973 KB)

 • Ábhair Oidí 2019

  Ábhair Oidí 2019 PDF (1.2 MB)

 • Bróisiúr Fochéime 2018

  Bróisiúr Fochéime 2018 PDF (3.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (514 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (583 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (816 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (3 MB)

 • Dianchúrsaí 2019

  Dianchúrsaí 2019 PDF (944 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (535 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)