Tréimhse Foghlama Gaeltachta 1 (Hibernia 2019)

Déan Iarratas

Ionad Ghaoth Dobhair/Charna/An Cheathrú Rua 14 Iúil - 28 Iúil 2019

An Tréimhse Foghlama Gaeltachta 

Cé muid féin?

Is Acadamh lán-Ghaeilge muid atá ag feidhmiú faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus freagracht orainn cúrsaí Gaeilge agus cláir léinn trí Ghaeilge a fhorbairt agus a sholáthar. 

Cá bhfuilimid lonnaithe?

Tá sé d’ádh orainn go bhfuil ár nIonaid Ghaeltachta lonnaithe sna ceantair is láidre Gaeilge sa tír. Táimid i lár shráidbhaile na Ceathrún Rua, i gcroílár Iorras Aithneach i gCarna agus ar an Screabán i nGaoth Dobhair. Tá scoth na n-áiseanna teagaisc sna hIonaid, seomraí ranga ilchuspóireacha le WiFi, seomraí staidéir, cláir bhána idirghníomhacha, ríomhlanna nua-aimseartha, leabharlann, seomraí iarléirithe teilifíse agus eagarthóireachta.
Tréimhse Foghlama Ábhar Oidí

Cé air a bhfuil an cúrsa dírithe?

Tá an cúrsa seo dírithe ar ábhar oidí atá ag freastal ar chúrsa éigeantach Gaeltachta chun coinníollacha a n-oiliúna mar mhúinteoirí bunscoile a chomhlíonadh.

 Siollabas an Chúrsa

Siollabas don Chéad Tréimhse Foghlama Gaeltachta 
Lámhleabhar Gaeilge / Béarla

Torthaí Foghlama
 • Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Tuiscint a chothú iontu ar Cheart na Gaeilge.
 • Oiliúint phraiticiúil a thabhairt dóibh i gcruthú acmhainní teagaisc a bheadh oiriúnach don seomra ranga bunscoile.
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
 • Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr
Modúil an chúrsa
 • Ceartúsáid na Gaeilge idir Labhairt & Scríobh
 • An Ghaeilge ar líne
 • Gaeilge na Gaeltachta
 • An Fillteán Foghlama
 • Ceardlanna drámaíochta, ealaíne, ceardaíochta, damhsa,
  spóirt, eolaíochta, ceoil
 • Acmhainní Cruthaitheacha do mhúineadh na Gaeilge
Imeachtaí seach-churaclaim
 • Siúlóidí dúlra agus tóraíochtaí taisce & oidhreachta
 • Seisiúin scéalaíochta, scoraíochta, amhránaíochta, cheoil
 • Céilithe, drumadóireacht
 • Tráth na gCeisteanna Boird
Táillí Teagaisc agus Lóistín
€750* SUSI (Gaeilge / Béarla)

* Mic Léinn na Gaeltachta: Beidh mic léinn na Gaeltachta in ann fanacht sa bhaile (más mian leo) agus taisteal chuig an gcúrsa gach lá. Íocfaidh siadsan táille €475.
Modh Íocaíochta
Le háit a chinntiú ar an gcúrsa, ní mór an táille iomlán a íoc roimh Dé Máirt, 11 Meitheamh 2019. Is féidir an táille a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair (Visa/Mastercard/Debit) ach glaoch orainn ó Luan go hAoine, idir 09.00 agus 17.00 ag 091 494600 nó 091 494612 le sonraí do chárta.
Tuilleadh eolais
An Rúnaí
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
 


T: +353 91 494600 / 494612
R: cursaigaeilge@oegaillimh.ie
Tá foirm iarratais ar líne ar fáil anseo.

Íoslódálacha

 • Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin)

  Teastas Iarchéime (Léann an Aistriúcháin) PDF (973 KB)

 • Ábhair Oidí 2019

  Ábhair Oidí 2019 PDF (1.2 MB)

 • Bróisiúr Fochéime 2018

  Bróisiúr Fochéime 2018 PDF (3.2 MB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) PDF (514 KB)

 • BA (Gaeilge Fheidhmeach)

  BA (Gaeilge Fheidhmeach) PDF (170 KB)

 • An Dioplóma sa Ghaeilge

  An Dioplóma sa Ghaeilge PDF (583 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Léann Teanga) PDF (816 KB)

 • MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid)

  MA/Dioplóma Iarchéime (Cumarsáid) PDF (1.1 MB)

 • Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO])

  Oideachas (Máistir Gairmiúil san [MGO]) PDF (711 KB)

 • Dioplóma sa Chultúr Dúchais

  Dioplóma sa Chultúr Dúchais PDF (3 MB)

 • Dianchúrsaí 2019

  Dianchúrsaí 2019 PDF (944 KB)

 • Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

  Teastas Iarchéime Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí PDF (535 KB)

 • Dioplóma i bhForbairt Gréasáin

  Dioplóma i bhForbairt Gréasáin PDF (2.6 MB)